Ove rockar

Idag: Sjuk! Samt föreläsning på universitetet. Kulturvetenskapens föreläsningar är lite som en timme hos psykologen. Rockiga Ove står och predikar om det svåra att i dagens samhälle hitta sin identitet och väg genom livet. Han pratar om höga förväntningar, drömmar, känslor av allmakt men samtidigt vanmakt hos varje individ. Orden låter lite som poesi när de kommer från Oves mun. Eller som Thomas Ziehe skriver: medvetandeindustrin frigör inom oss explosioner av bilder, drömmar och fantasier som inte ens kunnat förutsägas av de mest radikala utopisterna under förra århundradet.

Lämna ett svar