Summary 2014 Part One


My summer was very calm. I almost had too much time to spend to be able to enjoy it. But one of the best things that happened was when me and Victoria went to a photo meeting in northern Sweden, arranged by Viktoria Wigenstam, and held a lecture for the participants. It was incredible fun, and everyone was so kind and nice.


Min sommar var väldigt lugn. Jag hade nästan lite för mycket tid att spendera för att kunna njuta av det. Men en av de roligaste sakerna som hände var att jag och Victoria åkte till en fototräff i norra Sverige arrangerad av Viktoria Wigenstam och höll en föreläsning för deltagarna. Det var otroligt roligt, och alla var så himla trevliga och snälla.

Later in the summer I had an exhibition at a company in Gothenburg where I live. They invited me and a class mate to exhibit. They bought one of my photos as well, which was very fun!
Senare hade jag en utställning på ett företag i Göteborg där jag bor. De hade bjudit in mig och en klasskompis att ställa ut. De köpte också en tavla av mig, vilket var väldigt roligt!

Me and Victoria with the awesome class of Fotoskolan Jönköping.In the beginning of autumn I held a lecture together with Victoria at our old photo school Fotoskolan Jönköping. One whole day with incredible people that love photo made me feel how much I love what I do again. For a while I got my whole passion back. The rest of that week I felt so much alive and filled with gratitude. I felt that I really want to teach more. 


In November I visited the Stockholm Photo Fair, which is a big event in Stockholm for photographers. Me and Victoria talked for 20 minutes about five secrets that we believe to be the key to the kind of images we create. We showed examples of different photos, before/after pictures and showed some props that we brought with us. This was wonderful and very inspiring. So cool to talk in front of hundreds of people! You can watch the talk here (in swedish).Under början av hösten höll jag en föreläsning tillsammans med Victoria på vår gamla skola Fotoskolan Jönköping. En heldag tillsammans med fotoälskande människor gjorde att jag verkligen fick tillbaka lusten för det jag gör. Resten av den veckan kände jag mig så otroligt levande och full av tacksamhet. Jag kände att jag verkligen vill undervisa mer.Senare besökte jag Fotomässan i Stockholm, där jag höll en föreläsning i Iscensatt fotografi, också tillsammans med Victoria. Vi valde ut fem hemligheter som vi tycker är nyckeln till den typ av bilder vi skapar. Vi visade bildexempel, lite för/efter bilder och hade med oss rekvisita som vi visade upp.  Det var en underbar kick och så otroligt inspirerande att få prata inför alla hundratals människor! Du kan se den föreläsningen här.


Photograph shot in the studio at my school, for The Sleep Project. Model is my class mate Fanny. 


After many evenings of thinking I decided to take a break from my school. My dreamschool that I´ve been trying to get accepted to for three years without success, that suddenly offered me a spot last year. This was a very hard decision to take, and I felt very insecure until I finally decided in November to take a break for a year to try and catch up with myself and my path again. But it´s a hard thing with art schools, at least for me. There are so many rules and hidden mindsets that I easily feel a bit suffocated. I haven´t decided yet whether I will continue this year or not. I try to live more and more in the moment and avoid thinking too many years ahead. Now I will try to focus on this spring first. 


Efter långa grubblande kvällar tog jag uppehåll från min skola. Min drömskola som jag försökt komma in på tre år i rad utan att lyckas, och som jag plötsligt befann mig på förra året. Det var ett väldigt svårt beslut att ta, och jag velade väldigt länge innan jag i November bestämde mig för att ta ett uppehåll på ett år och försöka komma ikapp mig själv och min väg igen. Men det är svårt med konstskolor. Det finns så många regler och dolda förhållningssätt till konsten, och jag känner mig lätt så kvävd i en sådan miljö. Jag har inte bestämt mig än för om jag ska fortsätta redan i år eller inte. Jag försöker mer och mer att leva i stunden, att inte tänka för många år framåt. Nu ska jag försöka ta den här våren först.
I was interviewed for a swedish magazine called Forum Gotland, and I got the front page as well. So cool!


Jag intervjuades av en tidning som heter Forum Gotland, och jag hamnade på framsidan. Så häftigt!

The Sleep Project.


Some things that will happen this spring is that I will meet up with Victoria to work with our video course for Moderskeppet. The course is about Staged self portraiture. I really look forward to this! Moderskeppet is a gang of wonderful people and I look forward to work more with them.


In April I will have my first solo show at a cultural house in Gothenburg called Kulturhuset Kåken. They invited me and even offered me the front page of their program. Such an honour! I hope to be able to show some of my photos from The Sleep Project in which I investigate the state between being awake and falling asleep.

  Några saker som kommer att hända till våren är att jag kommer träffa Victoria då och då för att jobba med vår videokurs för Moderskeppet. Den kommer att handla om Iscensatt självpoträtt. Detta ser jag verkligen fram emot! Moderskeppet är ett gäng fantastiska människor och det ska bli så kul att få jobba mer med dem.


I April kommer jag att ha min allra första separatutställning på Kulturhuset Kåken i Göteborg. Förhoppningsvis ställer jag delvis ut några bilder från min serie The Sleep Project där jag undersöker tillståndet mellan vakenhet och sömn.


Apart from all this I will write on this blog, create new photos for The Sleep Project, take long walks with Tjorven and have lots of coffee. My biggest goal is to live in the moment and stop planning for the future and stop feeling that I have to chase success. Life is here and now. Something else doesn´t exist yet.


Förutom detta ska jag skriva här på bloggen, skapa nya bilder till The Sleep Project, ta en massa promenader med Tjorven och fika massor. Mitt största mål är att leva i nuet och sluta planera inför framtid och sluta känna att jag måste jaga framgång. Livet är här och nu. Någonting annat finns inte än.

Lämna ett svar