Lots of time and golden leaves

I started the day with coffee in my studio. It´s incredible beautiful outside my window right now. The ground in our yard gets more and more covered with leaves. The autumn is extremely beautiful, and it´s my favourite season. I love to pick up fallen leaves and put them in a glass of water. I want to bring the autumn in to my home.

//

Idag började jag dagen med kaffe i min studio. Det är otroligt vackert utanför fönstret just nu. Marken på vår innergård täcks mer och mer med löv. Löven faller utanför fönstret, jag går på långa promenader i Slottsskogen och njuter av alla explosiva färger. Hösten är så bländande vacker, och min absoluta favoritårstid. Jag plockar med mig fallna löv och sätter dem i ett glas med vatten. Jag vill ha hösten med mig även inne. 

Right now, the time is on my side. After the weekend I´ve been able to be at home, working and organizing my studio. We moved to this place in May this year, and we didn´t really settle down until after the summer. Despite that I´m so happy for this room. To have a room of ones own, full of things that inspire me, my camera equipment and all my dresses and prop, that´s truly amazing! I´ve felt for a long time that I need a studio. When I´m in here I know what to focus on. In here, it´s my universe, my rules.
//

Just nu har jag tiden på min sida. Sedan helgen har jag kunnat vara hemma och jobba och fixa i ordning i min studio. Vi flyttade ju hit i maj i år, och kom i ordning förts efter sommaren. Trots det är jag så glad för detta rum. Att ha ett eget rum att krypa in i, fyllt med saker som inspirerar mig, min kamerautrustning och alla mina klänningar och min rekvisita, det är helt fantastiskt! Jag har känt länge att jag behöver ett eget arbetsrum. När jag är här inne vet jag vad jag ska fokusera på. Här inne är det mitt universum, mina regler som gäller. 

Lämna ett svar