Words of wisdom

”I was not looking for my dreams to interpret my life,

but rather for my life to interpret my dreams.”

I love little words of wisdom! I´ve decided that I want to start sharing some of these on my blog. For at least 20 years I´ve been collecting tiny, gold shimmering books filled with wise thoughts from philosophers, authors and scientists. Many might feel that it´s a bit cliché. We hear a lot of quotes and tips from coaches, magazines and television. It´s easy to reject something that you´ve been told many times; we often don´t feel motivated to actually understand it if we haven´t looked it up ourselves. There´s a lot of wisdom behind a quote like ”Seize the day” but when it´s repeated constantly it looses its effect. It may take half a life time to actuallty understand the true meaning of a quote like that. Sometimes I get to the point where I feel I finally understand what a special quote means. I might have understood it intellectually before, but it hasn´t affected me in a true way. It´s often a certain period in my life leading to this, something that makes me think about certain things, making me think about some quotes. Even though I might have heard a quote as long as I can remember, I had to understand it in my own, unique way. We all have to find our own truth.

Today I choose a beautiful quote by the author Susan Sontag. Like art, I believe there´s not a right way of reading a quote. I put my own experiences into this when I´m reading it, and I like it because I´m me. What makes you stop and think for a while could be something completely different!

Photo from yesterdays autumn walk.

//

Jag älskar visdomsord! Jag har bestämt mig för att börja dela några av dem här på bloggen. Jag har i minst tjugo år samlat på små guldskimrande böcker fulla med visa tankar från filosofer, författare och vetenskapskvinnor och män. Många kan nog uppleva det som klyschigt, och jag tror att det blir klyschigt om man bara läser det snabbt utan att ta till sig vad det verkligen handlar om. Bakom ett citat som ”Fånga dagen” ligger så otroligt mycket visdom, men när man har hört det upprepade gånger kan det bli lätt att avfärda. Det kan ta minst ett halvt liv att verkligen förstå innebörden i ett sådant citat. Jag upplever titt som tätt att jag äntligen förstår vad ett visdomsord betyder. Det är ofta saker i livet som leder fram till att jag börjar tänka kring vissa saker, som sedan gör att jag börjar tänka kring vissa citat. Fastän jag kanske har hört det så länge jag kan minnas, har jag varit tvungen att hitta fram till min egen förståelse av det. Vi måste alla hitta fram till vår egen sanning.


Idag valde jag ett vackert citat av författaren Susan Sontag. Precis som med konst, tänker jag att det inte finns ett rätt sätt att läsa ett citat på. Jag lägger mina erfarenheter i detta citatet, och blir tilltalad av det just för att jag är jag. Vad du fastnar för kan ju vara någonting helt annat!


Foto från gårdagens underbara höstpromenad.

Lämna ett svar