There is no straight path

”If you are lost, remember- you have merely 

taken a detour on the way to your destination.”

As I wrote in this post, I love words of wisdom. This quote has helped me much through the years. When I applied several times to different schools without being accepted and felt like giving up on my passion, I used to think about this quote and see lifes path ahead of me. It may not always look like you think it will. You may have a clear image in your mind of what the road will look like, everything may be well planned, but the result can be something completely different. When one door closes another opens, I know that. Though it may take som time before you notice it. The image above was created this spring and has the title ”Path”. You can read about how it was created here.

//

Som jag skrev i ett tidigare inlägg, älskar jag kloka citat. Just detta har hjälpt mig mycket genom åren. När jag sökte flera gånger till olika skolor utan att komma in på en enda, och kände för att ge upp min övertygelse om vad jag skulle göra, brukade jag tänka på detta citat och se livets väg framför mig. Hur den kanske inte alls ser ut som man tror att den ska göra. Hur man kan ha en klar bild i huvudet, allting kan vara uttänkt, men sen blir vägen någonting helt annat. När en dörr stängs så öppnas en annan, det vet jag. Det kan ta lite tid att upptäcka bara. Bilden ovan skapade jag i våras, den heter ”Path” och du kan läsa om hur den skapades här.

Lämna ett svar